Dilimleme / Küp Kesim

Katma Değerli Ambalaj Çözümleri

Nihai tüketiciye kullanıma hazır olarak ürün sunma yöntemlerinden birisi de dilimleme / küp kesim yöntemleridir. Et, salam, sosis, sucuk, peynir, meyve, salata ve sebze gibi pek çok ürün, ev hanımlarının işini kolaylaştırmak amacıyla dilimlenerek pazara sunulur.

Meyve ve sebzeler için pek çok farklı teknoloji ve dilimleme yöntemi mevcuttur.

Endüstriyel dilimleme çözümlerinde ürünün fiziksel özellikleri, yıkanmış ve yüzeyinin temiz olması, olgunluk durumu, dilimleme sıcaklığı, kapasitesi, dilim sonrası işlemler, kolay bıçak değişimi, vs. pek çok etmen makine seçimimizi etkilemektedir.

Dilimleme yönteminde karşılaşılan en büyük zorluk, dilimleme dolayısıyla ürünün dış ortamla temas yüzeyinin artmasıdır. Eğer ambalaj uygulamalarında, gerek ürünü dilimlerken ve gerekse ambalaj sürecinde doğru uygulamalar yapılmazsa müşterilerinize mahcup olmanız ve marka değerinizin zedelenmesi kaçınılmazdır.

Diğer taraftan dilimlenen ürünlerin elenmesi, kalibre edilmesi, yıkanması, yüzeyinin kurutulması, buzlu suda soğutulması yada ısıl işlem proses dizaynı projenin başarısını etkileyen faktörlerin başında sayılabilir.

Gıdalarda bulunan patojen organizmaların gelişmelerini önlemek ve mikrobiyel güvenliği sağlamak için, kontrollü ısıtma/soğutma şartları altında, minimal işleme, porsiyon ambalaj, ısıl işlem uygulama ve depolama kombinasyonlarıyla güvenli gıda üretimininde bizler çözüm ortağınız olarak çalışmaktayız.

APACK yurt içi ve yurt dışı çeşitli firmaların distribütörlüğünü yaparak sizlere dilimleme konusunda en uygun çözümü sunacaktır. 

(NOT: APACK'ın dilimleme makineleri üretimi bulunmamaktadır.)

 FOTOĞRAF GALERİSİ